Luontokohteita

Laukkaneilikka

Lokalahden tunnuskasvi

Lokalahdella esiintyy rauhoitettu kasviharvinaisuus nimeltään laukkaneilikka.

Nykyisin suurimmat esiintymät ovat Hermansaaren kartanon alueella sekä seurakunnan maalla kirkon edustalla.

Alkuperäisesiintymänä voidaan pitää kirkonkylässä Kankareenhakaa sekä eräitä Hermansaaren mäen syrjiä. Ne kaikki ovat hiekkapohjaisia rantatörmiä varhaiselta keskiajalta, jolloin silloinen merenlahti Ahmasvesi ylsi muutaman metrin nykyistä korkeammalle. Laukkaneilikka on levinnyt tänne entisaikojen merenkulun mukana.

Siirtolohkareet

Lisätietoja Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurisivustolla.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sijainti kartta

Kirkkovuoren kiviaidat

Lisätietoja Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurisivustolla.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sijainti Google Maps:issa

Sudenkuoppa

Sudenpyynnissä aikoinaan käytetty menetelmä oli sudenkuoppa eli rita. Kylät velvoitettiin vuodelta 1734 peräisin olevan lain nojalla pitämään alueellaan riittävästi sudenkuoppia.

Sijainti Google Maps:issa

Pärkänvuori 

Pinipajun Pärkänvuoren rinteet ovat jyrkät ja korkeat. Pärkänvuorelta löytyy myös Morsiuskivi, joka kytkeytyy vanhaan kansantarinaan sekä kaksi luolamuodostumaa: Veskellar ja Pimi kellar.

Lisätietoja Uudenkaupungin luonto- ja kulttuurisivustolla.

Palomäen muinaisrantakivikko

Palomäen päällä sijaitseva pyöristyneiden kivien muodostama "pirunpelto" sijaitsee n. 30-25 m:n välisellä korkeusvyöhykkeellä meren pinnan yläpuolella. Kentän koko on n. 35x60 m. Lähellä mäen lakea kivet ovat suunnilleen pään kokoisia tai sitä pienempiä, mutta alempana rinteellä kivet ovat suurempia.
Kivikenttä on syntynyt Litorinameren (L IV - L V) vaikutuksesta n. 4200-3500 vuotta sitten (Glückert 1976). Kivikon yläosaa on myöhemmin ihmiskäsin kaivettu, mistä merkkinä on mm. "kivipesämäinen" muodostuma.

Sijainti Google Maps:issa

Hermansaaren viljamakasiini

AWUXI Leskelle Turvattomalle Lapselle Ja Sille Wanhalle Wäsyneelle Työntekijälle Hermansaren Kartanosa. Asetettiin Tämä Wara-Huone Wuona 1817.
Lars Johan Jägerhorn Fredrica Lov. Soph. Göös.

Sijainti Google Maps:issa

Lisäksi:

Tutustumisen arvoisia kohteita on kerätty vuonna 1989 Uudenkaupungin ympäristönsuojelulautakunnan ja Uudenkaupungin ympäristöyhdistyksen laatimaan karttaesitykseen. 
Vuoden 1989 luonto-ja kulttuurikohdekarttaa voit katsoa täältä