Lokalahti-Seuran historiaa

Lokalahti-Seuran historiaa

Lokalahti-Seura on perustettu yhdistysrekisterin mukaan 21.1.1981. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Juhani Alkio ja muiksi johtokunnan jäseniksi; Mauno Eeva, Eija Elo, Auli Heikkala, Riitta Kanerva, Esko Ketola, Isto Laaksonen, Pentti O. Pietilä ja Tuija Vuorinen (siht.).

Lokalahti-Seura perustettiin Lokalahden liityttyä Uuteenkaupunkiin 1981. Tavoitteena oli toimia alueella kotiseutuyhdistyksenä ja sen sääntöjen pohjalta. Yhdistyksen ensimmäiset vuodet olivat hyvin aktiivisia, ihmiset saatiin joukolla mukaan yhdistyksen jäseniksi. Suvipäivät oli jokavuotinen voimanponnistus, joka on jatkunut yhdistyksen tärkeimpänä toimintana. Toinen yhdistyksen vuosittainen järjestely oli itsenäisyyspäivän juhla. Tilaisuuksien järjestelyissä olivat mukana monet alueen yhdistykset. Lokalahti-Seura oli alullepanijana myös Lokalahden historiikin tekemisessä, jonka kaupunki teetti. Historiikin tekijänä toimi Veikko Paasio. Yhdistys haki itselleen entisen Lokalahden kunnan vaakunan käyttöoikeudet, jotka kaupunginhallitus selvitysten jälkeen myönsi. Lokalahti-Seura vuokrasi seurakunnalta ns. Aspin-torpan (Lotan tupa) ja kunnosti sitä. Vuokrasopimus oli 25-vuotta. Yhdistys hankki kokouksiinsa erilaisia luennoitsijoita mm. Sakari Hinnerin. Lähiympäristöön tehtiin retkiä, tutustuttiin paikkakunnan luontokohteisiin ja järjestettiin erilaisia tilaisuuksia. Monenlaista ”rekvisiittaa” hankittiin vuosien varrella; Lokalahti-aiheisia lippalakkeja, pinssejä, postikortteja ym.

Yhdistyksen alkuvuosien vilkkaan toiminnan jälkeen on ollut useita hiljaisempia jaksoja. Toiminnan ylläpitämiseksi on haettu useita toimintamalleja. On pyritty kokoamaan toiminnallinen ryhmä eri yhdistysten aktiivisista jäsenistä, joka veisi Lokalahti-Seuran toimintaa eteenpäin. Puheenjohtajista jotka ovat olleet aktiivisesti mukana koko toiminnan ajan pitää mainita; Juhani Alkio, Eija Elo ja Riitta Kanerva. Hiljaisempinakin kausina he ovat jaksaneet uskoa tämän yhdistyksen tarpeellisuuteen ja pyrkineet hakemaan aktiivisesti uutta alkua toiminnalle.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on toiminnassaan jossain määrin uudistamisen ajanjakso. Toiminnalla on haettu virkistävää vaikutusta alueen elämään: "Jotta Lokalahti pysyisi vireänä kylänä".

Päivitetty 6.10.2015